Gözümüz hakkında

GÖZÜMÜZ HAKKINDA BİLGİLER

En önemli duyu organımız
Gözün görevi görsel uyarıları algılamak ve beynimize iletmektir.

Sağlıklı ve iyi görme ise retina üzerindeki net görüntülere dayalıdır.

Gözün optik sistemi, kornea, mercek ile resim olarak gördüğümüz ve üzerine doğru gelen ışık huzmelerini tam olarak retina üzerine gelecek şekilde bir odak noktasında buluşturarak yönlendiren vitreusden oluşmaktadır. Bu genellikle keskin görme noktası olup, bu yönlendirme de kırılma olarak adlandırılmaktadır.

Bizim algılamış olduğumuz ve nesneler tarafından yayılan ışık öncelikle gözün üzerindeki kornea olarak adlandırılan saydam yüzeye ulaşır, daha sonra lens tarafından kırılır ve gözün iç kısmındaki retina üzerinde odaklanır.

Orada bu ışık retina içerisinde yer alan sinirler tarafından algılanarak görme siniri üzerinden beyindeki algılama merkezimize iletilir ve burada da bu sinyaller görüntülere dönüştürülür.

Sonuç olarak, gözün optik sisteminin çeşitli kısımlarından diyoptri (dpt) olarak belirtilen, lensin toplam kırma gücü meydana gelir.

Normal göz (emetropi)
Emetropik bir gözde uzağa bakıldığında, ışık huzmeleri retinanın renkli tabakası üzerinde, keskin ve net bir görüntüde birleşirler. Retinamız tarafından neredeyse sayısızca noktasal duyu hücresi ile taranan görüntü, bir fotoğraf makinesinin filmindeki resim benzeri tepe aşağı ve ters yöndedir. Beynimiz her iki gözün görüntü verilerini işleyerek, gördüğümüz ve görmek istediğimiz resmin tek ve uyumlu bir görüntüsüne dönüştürür.

Gözün yapısı bir fotoğraf makinesinin düzeneği ile kıyaslanabilir. Kornea camsı bir mercek etkisi görür ve kamera objektifinin en öndeki merceğine denk gelir. Göz bebeği fotoğraf makinesinin amfibolüne denktir. Gözdeki lens ise kamera objektiflerinde bulunan diğer cam merceklere eşdeğerdir. Son olarak retina bir fotoğraf makinesi içerisindeki filme benzer.

Kusurlu görme
Odak noktası tam olarak retinanın üzerinde olmadığı, yani retinanın önünde veya ardında olduğunda, görüntü bulanıklaşır. Buna halk dilinde görme bozukluğu olarak da adlandırılan kırma kusuru veya görme kusuru denir.

Orta Avrupa’da nüfusun %15-20 civarı miyop ve %5 civarı da hipermetroptur..

Miyop göz (uzağı görememe =miyopi)
Yakını çok net görürsünüz, ancak biraz uzağa baktığınızda nesneler bulanıklaşır.

Gözünüz, neredeyse küresel şekildeki normal gözün aksine fazla uzunca bir büyüme göstermiştir. Buna göre de düşen ışıkların odak noktası sizin gözünüzde tam retinanın üzerinde olması gerekirken, retinanın önünde yer alır.

Hipermetrop göz (yakını görememe = hipermetropi)

Uzakta yer alan nesneleri çok net görürken, daha yakında olanları ise çok daha az net görebilirsiniz.

Uzağı görememe, hipetroplukta göz çoğunlukla olması gerekenden daha az büyümüştür ve ışık huzmeleri retinanın arkasında birleşmektedir.

Miyop gözün tersine hipermetrop gözde belirli bir yaşa kadar hipertropluk göz lensi tarafından dengelenebilmektedir. Göz lensi deforme olarak (esneklik kaybı) kırma gücünü yükseltebilir ve bu da hipermetrop gözün düşük kırma gücünü uzağa bakıldığında dengeler.

Bu nedenle hipermetrop kişiler belirli bir yaşa kadar uzağı çoğunlukla gayet iyi görürler. Ancak aşırı hipermetroplukta henüz gençlik çağlarında gözlük kullanımına başlanmalıdır. Aksi takdirde okuma yeteneğinde daha erken yaşlarda bir düşüş olur, yani “presbiyopi” kendisini daha erken belli eder.

Lazerle düzeltme uygulaması optik sistemin kırma gücünün arttırılması yönünde gerçekleşir. Hipermetroplarda göz genellikle daha küçük bir büyüme göstermiş olup, ışık huzmeleri retinanın ardında toplanır.

Astigmat (astigmatizma)

Nesneleri yakın ve uzak mesafede bozuk görürsünüz.

Doğadaki bir nokta algılamanızda bir çizgi halini alır.

Bunun nedeni ise genellikle küre yerine ovalimsi, yumurta şeklindeki gözün kornea tabakasıdır. Burada ışık huzmeleri farklı kırılarak tek bir noktada toplanmaz ve retina üzerinde dağılır.

Astigmatizm çoğunlukla miyopluk veya hipermetropluk ile birlikte ortaya çıkar ve onun da düzeltme değeri diyoptri cinsinden gösterilir.

Düzeltme işlemi ise ışık huzmelerinin tek bir noktada birleşebilmesi için, korneanın üst yüzeyinin küresel şekle yaklaştırılması şeklinde gerçekleşir. Lazerli dengeleme uygulaması, kubbeleşme tüm ışık huzmelerinin tekrar tek bir odak noktasında toplanabileceği şekilde dengelenmesi yoluyla gerçekleşir.

Yaşlılığa bağlı görme kusuru (Presbiyopi)
Yaşın ilerlemesi ile birlikte her insanın göz merceğinin gücü, otomatik olarak farklı mesafelere netleşmekte zorlanır.

Bu oluşumlar özellikle miyoplar için büyük önem taşır.

Örneğin -2 ila -3 diyoptri miyop olan kişi uzağı net görebilmek için daima bir gözlüğe ihtiyaç duyar. Yaşlılıkta da bu gözlük gerekli olmakla birlikte okumak için ise çıkarılabilir ve kişi görme desteği olmadan da okuyabilir.

Düşük bir miyopluk yaşlılıkta gözlük olmadan okumayı mümkün kılar. Uzak için ise, örneğin araba kullanırken, televizyon izlerken, vb. her zaman yine bir düzeltme gerekli olacaktır.

Mevcut miyopluğun bir cerrahi müdahale ile dengelenmesi halinde ise uzağı da artık gözlüksüz görmek mümkün olur. Yaşın ilerlemesi ile birlikte ise, örneğin 45 yaş itibariyle, her insanda olduğu gibi yaşa bağlı görme kusuru, yani presbiyopi ortaya çıkar ve okuma gözlüğünü zorunlu kılar.

Presbiyopinin cerrahi müdahale ile düzeltilmesi henüz tam olarak mümkün değildir.

Ancak araştırmalarda umut verici yaklaşımlar tanımlanmaya başlamıştır. (örn. Supracor)

Ne tür bir görme kusurum var?

Gözlük reçetesi
Örnek Melek, 19/09/1999
Örnek yolu 9, 1999 Örnekçe
PD: 19.5/29,5
Cam türü: örnek, örnek

Sph Zyl Ach Add
R   -5,75   -1,5   120   +2,0
L   +3,50   +1,5   130   +2,0

Gözlük reçeteniz size miyop veya hipermetrop ile birlikte astigmatizmin olup olmadığı ve görme kusurunuzun ne kadar olduğu hakkında bilgi verecektir.

Açıklamalar
R / L : sağ / sol göz değerleri
SpH (küresel durum): Diyoptri değerlerinizi gösterir. Miyopluk eksi değerler ile gösterilirken, örneğin -5,75 dpt miyopi, hipermetropluk artı değerler ile gösterilir, örneğin +3,5 dpt hipermetropi
Zyl (Silindir): Astigmatizminizin değerini diyoptri cinsinden gösterir, örneğin 1,5 dpt. Burada değerin önünde eksi veya artının yer alması önem taşımaz.
Ach (eksen): Astigmatın eksensel pozisyonunu derece ile gösterir. Bizim örneğimizde astigmat tek gözde 120 derecelik bir yöne sahiptir.
Add (Ilaveten): Başladığı zamandaki presbiyopi değerini gösterir. +2 dpt’lik değer küresel düzeltme için yakına ilave edilir.