Nöroloji

TÜRKİYE'DE NÖROLOJİ CERRAHİSİ

NÖROLOJİ CERRAHİLERİ, TÜRKİYE, ISTANBUL, ANTALYA

Hastanelerimizin Nöroloji bölümleri bünyesinde serebrovasküler (İnme Merkezi) olay ünitesi, baş ağrısı, baş dönmesi, beyin damar hastalıkları, demiyelinizan hastalıklar (multipl skleroz), epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer, Parkinson hastalığı), nöromusküler hastalıklar, periferik sinir sistemi hastalıkları konusunda ayaktan ve yatarak tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Birimlerimizde yer alan elektrofizyoloji laboratuvarında EEG, EMG, uyartılmış potansiyel çalışmaları yapılmaktadır.

Intraoperatif Nöromonitörizasyon Ünitesi
İntraoperatif nöromonitörizasyonun amacı ameliyat esnasında hastanın beyin, beyin sapı, kraniyal sinir ve periferik sinirlerden oluşan sinir dokusu fonksiyonlarını korumaktır. Beyin ya da omurilik hasar gördüğünde etkilenen bölgeye bağlı olarak kişi hareket etme, hissetme, duyma ya da konuşma kabiliyetlerini kaybedebilmektedir. Bunu önlemek amacı ile son yıllarda beyin ve omurilik ameliyatlarında intraoperatif nöromonitörizasyon yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nörofizyolojide uygulanan özel teknikler yardımıyla intraoperatif nöromonitörizasyon ekibi uygun hastada, ameliyat esnasında sinir dokularının fonksiyonunu değerlendirebilmekte ve cerrahi girişim nedeniyle gelişebilecek olası bir hasarı girişim sırasında erken dönemde tanımlayarak, cerraha hızlı bir şekilde bilgi verebilmektedir. Bu verilen bilgi doğrultusunda cerrah, çoğu zaman, hastanın sinir dokularının zarar görmemesi için ameliyat stratejisini değiştirebilmektedir. Böylelikle hastanın ameliyat sonrasında saptanabilecek konuşma, hareket, işitme ya da duyu fonksiyonlarındaki hasarın önüne geçmek mümkün olabilmektedir.

Kimlerde intraoperatif nöromonitörleme gereklidir?
İntraoperatif nöromonitörleme hastanın sinir dokularının hasar görmesi açısından yüksek risk içeren ameliyatlarda gereklidir. Beyin ve sinir cerrahisi ve omurga cerrahisi, beyin ve omurilik ameliyatlarında bu hizmetten en sık yararlanan bölümlerdir.

İntraoperatif nöromonitörleme ünitesi ekibi nörofizyoloji eğitimi almış ve intraoperatif nöromonitörizasyon konusunda deneyimli olan nörolog ve teknisyenlerden oluşur. Bu ekip hastanın sağlam sinir dokusunun hasar görebileceği yüksek riskli ameliyatlarda cerrahın yanında ameliyata girmektedir.

Intraoperatif nöromonitörleme ekibi ameliyat esnasında cerrah ve anestezist ile yakın işbirliği içinde çalışır.

Nörooftalmoloji
Göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan görme sinirleri ve yollarını etkileyen hastalıklarla ilgilenen birimidir.

Lütfen her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçiniz.